Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej NIWKA informuje, że ze względu na 

STAN EPIDEMII  I WPROWADZONE OBOSTRZENIA

 od poniedziałku 9 listopada administracja Spółdzielni przechodzi 

 w tryb pracy zdalnej.

W związku z powyższym wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze Spółdzielni  i prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W wyjątkowych sytuacjach obsługa ograniczy się do przyjęcia lub wydania dokumentów. Składane pisma i dokumenty prosimy wrzucać do przeznaczonej do tego skrzynki przy biurze.

UWAGA –  nie będą na miejscu udzielane żadne wyjaśnienia. Prosimy o zrozumienie sytuacji – obecność pracowników w biurze jest ograniczona do niezbędnego minimum.

Telefony kontaktowe:

Biuro   – 32 290 26 21,   mail: biuro@smniwka.pl 

W sprawach  Wspólnot  mieszkaniowych    – 512 129 388

W  sprawach lokatorów bloków spółdzielni – 32 299 36 31

W sprawach technicznych   –  512 101 546

Dla ułatwienia komunikacji prosimy  o zgłaszanie swoich danych kontaktowych poprzez dostarczenie lub przesłanie wypełnionych  formularzy  „Zgoda na korespondencję elektroniczną” oraz „Zgoda na udzielenie informacji przez telefon”   na adres:  biuro@smniwka.pl,  co znacznie ułatwi nam kontakt z Państwem w sprawa bieżących.

W/w formularze znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.smniwka.pl w zakładce  DOKUMENTY/Dokumenty dla lokatorów

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej!

Zarząd Spółdzielni

Komunikat do pobrania

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading