Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka”  informuje, że w związku wzrostem
kosztów pracy i usług oraz mając na uwadze należyte gospodarowanie
środkami finansowymi w zakresie funduszu eksploatacyjnego wnioskował do
Rady Nadzorczej o 6 groszy/m2 wzrostu opłaty na fundusz eksploatacyjny.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2021/5 z dnia 13.01.2021r.  od dnia 1 maja 2021 roku wynosić ona będzie dla członków spółdzielni 1,76 zł/m2/m-c.

Wzrost stawki  nie zmienianej od października 2019 roku wynika głównie ze wzrostu kosztów ponoszonych na utrzymanie porządku na osiedlu. Od stycznia za sprzątanie osiedla Dybowskiego odpowiada nowa firma wyłoniona w drodze  przetargu, jednak nawet najkorzystniejsza wybrana w postępowaniu oferta przekraczała  dotychczasowy budżet na ten cel, w związku z czym niewielki wzrost stawki jest konieczny. W dalszym etapie planowane jest także dokonanie zmian w zakresie sprzątania na pozostałej części osiedla, aby zapewnić właściwą  jakość usług.

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółdzielni

W załączeniu

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej.

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading