Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

UWAGA! Dla umożliwienia zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie  jak największej grupie członków spółdzielni, złożenia pełnomocnictw i udzielenia wyjaśnień, w dniach  27 i 28 września (poniedziałek i wtorek) biuro spółdzielni będzie czynne do godziny 18.00 !

Z dniem 26 marca 2021 Rada Nadzorcza, realizując wniosek z ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni zmieniła zasady udzielania bonifikat przy wykupie lokali przez najemców, którzy  nie byli ich najemcami w dacie przejęcia lokali przez Spółdzielnię od Syndyka KWK Niwka-Modrzejów.

Aktualna wysokość bonifikaty wynosi 5% ich wartości rynkowej.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2021/8

 

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading