Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Przypominamy o obowiązkowej segregacji śmieci obowiązującej w Sosnowcu!

Śmieci dzielimy na 5 frakcji:

 • SZKŁO
  W pojemnikach na SZKŁO należy zbierać:
  • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  • Butelki po napojach alkoholowych,
  • Szklane opakowania po kosmetykach.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
  W pojemnikach na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE należy zbierać:
  • Plastikowe butelki po napojach,
  • Opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do naczyń itp.),
  • Plastikowe zakrętki,
  • Plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  • Plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
  • Styropian opakowaniowy,
  • Puszki po napojach, sokach,
  • Puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  • Złom żelazny i metale kolorowe,
  • Metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  • Folię aluminiową,
  • Kartoniki po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
 • PAPIER
  W pojemnikach na PAPIER należy zbierać:
  • Opakowania z papieru lub tektury,
  • Gazety i czasopisma,
  • Katalogi, prospekty, foldery,
  • Papier szkolny i biurowy,
  • Książki i zeszyty,
  • Torebki papierowe,
  • Papier pakowy.
 • BIO
  W pojemnikach na BIO należy zbierać:
  • Odpadki warzywne i owocowe,
  • Resztki roślin doniczkowych,
  • Trociny z obróbki i cięcia drewna,
  • Resztki jedzenia.
 • ODPADY ZMIESZANE
  ODPADY  pozostałe po segregacji, to m.in.:
  • Pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy,
  • Szkło stołowe, żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, szkło kryształowe, lustra i witraże, fajans i porcelana,
  • Tekstylia, obuwie,
  • Elementy drewniane, aminowane, gumowe,
  • Kości zwierząt pozostałe po przygotowaniu posiłków,
  • Zmiotki, niedopałki papierosów,
  • Wszystko, czego nie wrzucamy do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym (czyli żarówki, świetlówki, preparaty chemiczne, akumulatory, przeterminowane leki, strzykawki, elektroodpady).
 • Pozostałe odpady, jak meble dużych rozmiarów, gruz, armatura, odpady zielone, sprzęt elektroniczny, akumulatory, baterie i opony można oddać w specjalnych punktach zbiórki na terenie miasta oraz dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ekostacja Juliusz, który mieści się w siedzibie MPGO, przy ul. Grenadierów 21.

 

Więcej szczegółowych informacji na stronie MPGO:

http://www.mpgo.sosnowiec.pl/prawidlowa-segregacja-odpadow-w-gminie-sosnowiec.html

oraz w załączonej ulotce  –  Zasady segregacji odpadów

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading