Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

UWAGA! Dla umożliwienia zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie  jak największej grupie członków spółdzielni, złożenia pełnomocnictw i udzielenia wyjaśnień, w dniach  27 i 28 września (poniedziałek i wtorek) biuro spółdzielni będzie czynne do godziny 18.00 !

Spółdzielnia Mieszkaniowa NIWKA poszukuje osób i firm zainteresowanych wykonywaniem prac porządkowych na osiedlu Dybowskiego w Sosnowcu w roku 2021.

Zakres prac:

– zamiatanie podestów, schodów przy zejściach do piwnic oraz piwnic – raz na tydzień,
– zamiatanie i mycie I i II przedsionków klatek schodowych parter– raz na tydzień,
– mycie drzwi wejściowych – raz na tydzień,
– zamiatanie i mycie klatek schodowych od parteru do ostatniego piętra – raz na tydzień,
– mycie lamperii parter i usuwanie zabrudzeń ze ścian ( np. pajęczyny, ogłoszenia itp.),
– utrzymanie w czystości tablic ogłoszeń i skrzynek na listy,
– sprzątanie schodów przy wejściach do klatek schodowych, chodników i alejek,
– zgłaszanie usterek np. wybite szyby, brak światła, uszkodzone drzwi czy okna,
– opróżnianie koszy na śmieci przed wejściami,
– pielęgnacja zieleni i trawników: przycinanie gałęzi, żywopłotów,
– w okresie jesiennym grabienie i sprzątanie liści w wyznaczonym terminie,
– w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem schodów, chodników i alejek,
– roznoszenie i naklejanie ogłoszeń administracji oraz informacji dla lokatorów,
– utrzymanie porządku wokół stanowisk śmietnikowych,
– wykonywanie innych prac porządkowo-gospodarczych zalecanych przez Administrację S.M. NIWKA.

Zlecenie obejmuje teren nieruchomości przy ulicy Dybowskiego 1-53 (23 klatki schodowe 4-piętrowe, 2-trzypiętrowe, 2-dwupiętrowe ) oraz przynależne działki gruntu – szlaki komunikacyjne.

Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie narzędzi, sprzętu oraz środków czystości.
Termin rozpoczęcia prac – styczeń 2021 roku.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert mailem na adres: biuro@smniwka.pl lub osobiście do biura spółdzielni z podaniem wynagrodzenia miesięcznego netto oraz brutto oraz terminu płatności.
Termin składania ofert – 18 grudnia 2020r.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Kierownik administracji pan Wojciech Grabka, tel.: 512 101 546, 32 299 36 31.

ZARZĄD SM NIWKA W SOSNOWCU

Pełna treść zapytania sprzątanie Dybowskiego.

Postępowanie zakończono wyborem najkorzystniejszej oferty –

Studio Porządku Rafał Łabuś z Międzyrzecza.

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading