STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZARZĄD SM "NIWKA"

Prezes Zarządu: Adam Wyciszczok tel. 32 290 26 20
Członek Zarządu: Renata Maszczykowska tel. 32 290 26 21


RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Niedziela
Zastępca Przewodniczącego: Włodzimierz Giereś
Sekretarz: Małgorzata Domagała
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Barbara Szafrańska - Ciuśniak
Członek Rady Nadzorczej: Sylwia Wilk
Członek Rady Nadzorczej: Aneta Gil
Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Sobczyk

Dyrektor Bieżącej Działalności Gospodarczej:
Adam Wyciszczok tel. 32 290 26 20 a.wyciszczok@smniwka.pl


Sekcja obsługi nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych:
Katarzyna Miedziak tel. 32 290 26 21 k.miedziak@smniwka.pl

Sekcja czynszów, spraw członkowsko-mieszkaniowych i windykacji:
Ewelina Dratwińska tel. 32 299 36 31 e.dratwinska@smniwka.pl
Joanna Rutkowska          j.rutkowska@smniwka.pl


Sekcja administracyjno-remontowa:
Kierownik Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, Inspektor Nadzoru Budowlanego:
Wojciech Grabka tel. 32 299 36 31 w.grabka@smniwka.pl


Sekcja finansowo-księgowa, kadry:
Główny Księgowy:
Anna Dryka tel. 32 290 26 21 a.dryka@smniwka.pl

Z-ca Gł. Księgowego:
Renata Maszczykowska tel. 32 290 26 21 r.maszczykowska@smniwka.pl