Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

Szanowni lokatorzy!

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad segregacji odpadów, a zwłaszcza nie wrzucania do pojemnika na odpady zmieszane śmieci podlegających selekcji jak plastik, papier, szkło i bioodpady. Znacznie nasilono w ostatnim czasie kontrole przestrzegania zasad selekcji odpadów – otrzymaliśmy już kilkadziesiąt (!) zgłoszeń z firmy Remondis odbierającej na naszym terenie śmieci o stwierdzeniu braku przestrzegania zasad selekcji. Może to się skończyć podwyższeniem przez Urząd Miasta opłaty o 100% dla danego bloku czy wspólnoty mieszkańców, co na wiele miesięcy może skutkować koniecznością ponoszenia PRZEZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DANEGO BUDYNKU ZWIĘKSZONYCH OPŁAT.

Dlatego bardzo prosimy o pilnowanie i dyscyplinowanie się wzajemnie w tym zakresie oraz zwracanie uwagi osobom nie przestrzegającym zasad segregacji.

Parę praktycznych wskazówek pomocnych przy segregacji śmieci w artykule na stronie ONET.PL

Jak-sobie-radzic-z-brakiem-miejsca-na-segregowanie-odpadow – onet.pl

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading