Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Informujemy, że wprowadzono regulamin porządkujący zasady umieszczania reklam, ogłoszeń, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informacji, wynajmowania miejsc pod reklamy, instalowania nośników reklam i informacyjno-reklamowych, prowadzenia działalności reklamowej i informacyjnej na gruntach i obiektach budowlanych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Niwka, będących w jej wieczystym użytkowaniu oraz zarządzie.

Wszelkie reklamy i ogłoszenia umieszczane na klatkach i innych obiektach spółdzielni wymagają uzyskania pisemnej zgody administracji spółdzielni.

Autorzy reklam i ogłoszeń umieszczonych bez wymaganej zgody zobowiązani będą do jej usunięcia oraz  poniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować mailem na adres biuro@smniwka.pl

Pełna treść Regulaminu reklam jest tutaj.

Zarząd Spółdzielni

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading