Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niwka” z siedzibą w Sosnowcu przy

  1. Wojska Polskiego 25-27 ogłasza:

             nieograniczony ustny przetarg na ustanowienie i przeniesienie 

             prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem

                  w części wspólnej i prawem własności gruntu położonego

             położonego w Sosnowcu w cenie wywoławczej przy:  

 ul.  Konstytucji  39/8   o powierzchni  52,00m2    –  183 000,00zł       

 Przetarg odbędzie się w dniu  17.03.2022r.  o godz. 1000  w siedzibie Spółdzielni.

Lokal można oglądać w dniu  15.03.2022r.  w godz. 1300 – 1400

Nabywca wnosi w dniu przetargu zadatek w wysokości 10% wartości wylicytowanej ceny.

Osoby występujące jako pełnomocnicy winne są do złożenia w dniu przetargu pisemnego poświadczenia pełnomocnictwa.

Informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 32 299 36 31      

32 290 26 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niwka” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading