Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej NIWKA w Sosnowcu odbytego w dniu 9 września 2020 roku do pobrania. Jednocześnie zamieszczamy informację z głosowania nad zgłoszonymi na Walnym Zgromadzeniu wnioskami.

Wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka”

w Sosnowcu w dniu 09.09.2020r.

 1. Wniosek o odczytanie udzielonych pełnomocnictw – wniosek naruszający ustawę o ochronie danych osobowych –
 2. Zmiana sposobu naliczania opłaty za sprzątanie z m2 na lokal lub osoby zamieszkujące – wniosek został przyjęty, należy go doprecyzować.
 3. Rozpisanie nowego konkursu na sprzątnie oraz bieżącą obsługę awaryjno-remontową – wniosek nie został przyjęty.
 4. Wniosek o możliwość pełnej termomodernizacji (docieplenie styropianem) budynków przy ul. Konstytucji 43, 43a-c i ul. Żelaznej 26-32 –  wniosek nie został przyjęty. Pozostali członkowie nie zgodzili się na zmianę sposobu wyremontowania pozostałych tylko dwóch budynków dodając że w 90% budynki zostały wyremontowane i docieplone i nie dają zgody na wyróżnienie w/w budynków.
 5. Wniosek o likwidację podzielników kosztów CO i tzw. pogodynek w budynkach – wniosek został przyjęty. Pozostaje kwestia rozwiązania umowy która może być rozwiązana dopiero po upływie sezonu 2020/2021 oraz kwestia zgody pozostałych lokatorów, którzy nie byli obecni na zebraniu i którzy mają w tym temacie prawo wyboru.
 6. Budowa budek dla ptaków „jeżyków” –  wniosek został przyjęty.
 7. Wniosek o zamknięcie stanowisk śmietnikowych –  wniosek został przyjęty.
 8. Wniosek o usunięcia problemu braku ciśnienia i ciepłej wody szczególnie w porze wieczornej –  wniosek został przyjęty, jest to bieżąca działalność administracji.
 9. Wniosek o stworzenie drogi pożarowej z uwagi na brak podjazdu przez pojazdy pogotowia ratunkowego i straży pożarnej przez blokujące zaparkowane pod klatkami samochody – wniosek został przyjęty.
 10. Wniosek o niewynajmowanie pomieszczeń dodatkowych tj.suszarni, wózkowni, pralni – wniosek nie został przyjęty.
 11. Zmiana podziału mandatów do Rady Nadzorczej z poszczególnych okręgów wyborczych – wniosek nie został przyjęty.
 12. Wniosek o modernizację placu zabaw przy ul.Konstytucji a konkretnie zmiana podłoża na którym znajduje się plac zabaw –  wniosek został przyjęty.
 13. Wniosek o organizację odbioru elektrośmieci (raz na kwartał) – wniosek upadł. Kwestia częstotliwości odbioru śmieci z nieruchomości należy do kompetencji Urzędu Miasta i spółdzielnia nie możliwości ingerencji w tej sprawie.
 14. Wniosek o przycinkę drzew przy ul.Konstytucji 43 i Konstytucji 19 –  wniosek został przyjęty.
 15. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi Spółdzielni w sprawie realizacji projektu obywatelskiego dotyczącego budowy parkingu przy ul.Dybowskiego – wniosek został przyjęty tylko do pełnomocnictwa. Decyzja w sprawie ewentualnej realizacji projektu będzie podjęta po dokonaniu analizy kosztów i możliwości finansowych spółdzielni.
 16. Wniosek o dociążenie dodatkowymi kosztami właścicieli lokali niezamieszkałych w przypadku braku zgody na likwidację podzielników kosztów CO – wniosek nie został przyjęty.
 17. Wniosek o zobowiązanie obecnego Zarządu do złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedni Zarząd Spółdzielni w zakresie niekorzystnych umów na wykonanie tzw. skalniaków przed wyremontowanymi budynkami – wniosek nie został przyjęty.
 18. Wniosek o zobowiązanie obecnego Zarządu do wnikliwej analizy wszystkich kosztów związanych z odnową elewacji wszystkich budynków od 2015r i ewentualne zawiadomienie do prokuratury – wniosek nie został przyjęty.
 19. Wniosek o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej dotyczącej udzielenia 50% bonifikaty przy wyodrębnieniu lokalu będącego w najmie pozyskanego od Syndyka Masy Upadłościowej KWK „Niwka-Modrzejów” przez osoby nie będące najemcami w dniu ich przejęcia i zastosowanie wykupu po wpłacie 100% wartości rynkowej lokalu  –  wniosek został przyjęty.
 20. Wniosek o możliwość montażu domofonów w klatkach schodowych na koszt spółdzielni – wniosek nie został przyjęty.
 21. Wniosek o zobowiązanie Zarządu do oszacowania kosztów realizacji przyjętych wniosków i przedstawienie ich Radzie Nadzorczej która podejmie decyzję o ewentualnej realizacji w miarę posiadanych środków finansowych – wniosek został przyjęty. Wniosek zgłosiła Pani Alicja Drygała członek Komisji Uchwał i Wniosków.

Wnioski z Walnego Zgromadzenia – do pobrania

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading