Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

Przypominamy lokatorom, że niedozwolone jest składowanie rzeczy w ogólnie dostępnych pomieszczeniach piwnicznych oraz  przejściach, w szczególności wstawianie starych mebli, urządzeń, wyposażenia i innych śmieci. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać do zabrania przy wiatach śmietnikowych w terminach ich wywozu, a odpady drobne należy wyrzucać do ogólnie dostępnych kontenerów na śmieci.
Wielkogabaryty są zabierane co tydzień w środę przez specjalistyczną firmę.
Prosimy także nie wyrzucać worków z odpadami do koszy betonowych przy klatkach schodowych – to pojemniki na drobne odpadki a nie na masowe ilości.
WZYWAMY LOKATORÓW DO OPRÓŻNIENIA PIWNIC Z ZALEGAJĄCYCH ODPADÓW DO KOŃCA MIESIĄCA MAJA.
W KOLEJNYM MIESIĄCU ZORGANIZOWANA ZOSTANIE AKCJA OPRÓŻNIANIA PIWNIC NA KOSZT LOKATORÓW DANEJ KLATKI!
Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad dla wspólnego dobra i unikania powstawania dodatkowych kosztów.
Przypominamy, że osoby prowadzące remont zobowiązane są  zamówić na własny koszt  specjalne pojemniki – kontenery lub big-bagi na gruz w firmie wywożącej śmieci i odpady.

Duże elektrośmieci – lodówki, pralki itp. można bezpłatnie zdać zamawiając przyjazd specjalnego serwisu zamawianego przez dedykowaną temu stronę internetową  www.decydujesz.pl

Serwis zabiera te rzeczy z mieszkania, nie trzeba ich nawet znosić przed blok.

Zarząd Spółdzielni
Sosnowiec 2021.05.20

Pełna treść komunikatu

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading