Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Informujemy, że od 1 grudnia 2020 wzrastają opłaty za wywóz odpadów w Sosnowcu.

Nowe stawki wynoszą:
27,70 zł  od osoby dla odpadów segregowanych;
55,40 zł od osoby dla mieszkańców nie segregujących odpadów (opłata podwyższona).

Podwyżka wynosi 10,70 zł od osoby, w związku z tym od grudnia wzrastają ponoszone opłaty z uwzględnieniem liczby lokatorów dla każdego mieszkania.

Podwyżka wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu, podjętej w dniu 29 października 2020 – w załączeniu tekst  (Uchwała RM Sosnowiec nr 592).

Prosimy o uwzględnienie w/w podwyżki przy regulowaniu czynszu w grudniu – informacja o zmianie wysokości opłat zostanie lokatorom dostarczona w pierwszej połowie grudnia.

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading