Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

Informujemy mieszkańców, że z dniem 1 sierpnia 2020 nastąpiła podwyżka cen ciepła dostarczanego do zasobów spółdzielni przez DALKIA Polska Energia SA. Wzrost cen energii ogółem wynosi ponad 7%, w tym samego ciepła ok. 7,95%. Podwyżka wynika z zatwierdzenia przez URE w lipcu 2020 nowych taryf dla producenta ciepła. W załączeniu Komunikat Dalkia Polska Energia SA w sprawie podwyżki oraz porównanie aktualnych cen do wcześniej obowiązujących od ostatniej podwyżki, która była w dniu 7 listopada 2019 roku.

Podwyżka cen-porównanie

Komunikat Dalkia 2020_08

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading