Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

UWAGA! Dla umożliwienia zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie  jak największej grupie członków spółdzielni, złożenia pełnomocnictw i udzielenia wyjaśnień, w dniach  27 i 28 września (poniedziałek i wtorek) biuro spółdzielni będzie czynne do godziny 18.00 !

Szanowni Państwo,

w załączeniu udostępniamy materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 17.00 w Sosnowcu, ul Wojska Polskiego 8 – budynek SPNT, I piętro.

 1. Porządek obrad
 2. Sprawozdanie Zarządu
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
 4. Raport Biegłego Rewidenta za rok 2020
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej
 6. Informacja o realizacji Uchwał Walnego z 2020 roku
 7. Wniosek członka spółdzielni z projektami uchwał – pełna treść wniosku do wglądu w Spółdzielni
 8. Regulamin Walnego Zgromadzenia
 9. Projekty uchwał
 10. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Dostęp do materiałów po kliknięciu  danego punktu – linku do dokumentu.

Z materiałami można zapoznać się w siedzibie spółdzielni w godzinach pracy.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading