Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka”  przypomina, że gruz i inne odpady budowlane powstające podczas prowadzonych remontów w lokalach nie mogą być wyrzucane do ogólnie dostępnych kontenerów na śmieci. Osoby prowadzące remont zobowiązane są  zamówić na własny koszt  specjalne pojemniki – kontenery lub big-bagi na gruz w firmie wywożącej śmieci oraz odpady. Przedmioty o dużych gabarytach można wykładać do zabrania przy kontenerach w terminach odbioru śmieci wielogabarytowych. Zgodnie z rozdz. II pkt 8 i rozdz. III pkt 10 obowiązującego Regulaminu Porządku Domowego, planowane remonty należy zgłaszać do administracji spółdzielni pisemnie lub na adres mailowy biuro@smniwka.pl

Wszelkie informacje związane z planowanymi remontami można również uzyskać pod nr tel. 32 299 36 31 i  32 290 26 21

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading