Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

UWAGA! Dla umożliwienia zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie  jak największej grupie członków spółdzielni, złożenia pełnomocnictw i udzielenia wyjaśnień, w dniach  27 i 28 września (poniedziałek i wtorek) biuro spółdzielni będzie czynne do godziny 18.00 !

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Rada Nadzorcza spółdzielni na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 roku zdecydowała o wprowadzeniu dodatkowej opłaty na Fundusz Remontowy związanej z remontami elewacji budynków w wysokości 0.50 zł/m2 od września 2021 roku.

Tworzony w ten sposób dodatkowy odpis na fundusz remontowy przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań wynikających z już przeprowadzonych robót oraz dokończenie prac remontowych przy dwóch ostatnich budynkach bez konieczności zaciągania kredytów.

Opłata ta ma charakter tymczasowy i umożliwi dokończenie cyklu remontów elewacji oraz zabezpieczy środki na występujące niestety sytuacje awaryjne, m.in. pilne naprawy dachów czy kanalizacji. Założono, że po zakończeniu cyklu remontowego i uregulowaniu części zobowiązań, których kumulacja przypada na najbliższe dwa lata opłata ta może zostać zmniejszona lub całkowicie zlikwidowana w zależności od bieżącej sytuacji finansowej.

Jedną z przyczyn powyższej decyzji – oprócz znacznego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych w ostatnim okresie – jest brak dalszych wpływów ze sprzedaży mieszkań własnych spółdzielni, które w minionych latach zasilały fundusz i pozwalały na realizację cyklu remontowego. Jest to konsekwencja wprowadzonej w 2017 roku zmiany przepisów, które umożliwiły dużej grupie najemców lokali własnych spółdzielni położonych w innych wspólnotach wykupienie ich za wartość wkładu budowlanego, czyli za max. 5% ich wartości rynkowej.

W związku z powyższym wprowadzenie tej dodatkowej opłaty stało się niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa finansowego i zabezpieczenia środków na niezbędne prace remontowe w zasobach spółdzielni.

Rada Nadzorcza                                                                 Zarząd Spółdzielni

Pełna treść komunikatu.

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading