Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

Informacja w sprawie podzielników ciepła.

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej NIWKA w Sosnowcu.

W związku ze zgłoszonymi na Zgromadzeniu wnioskami i propozycjami  dotyczącymi zarówno spraw bieżących, jak również rzeczy istotnych dla działalności Spółdzielni w najbliższych latach, Rada Nadzorcza  po omówieniu tej sprawy z Zarządem przekazuje mieszkańcom następującą informację.

Zgodnie z podjętą przez Walne decyzją wszystkie przyjęte wnioski zostaną poddane przez Zarząd analizie – ocenie możliwości technicznych, formalnych oraz przede wszystkim szacowanych kosztów i skutków finansowych ich realizacji dla mieszkańców. Na tej podstawie Rada Nadzorcza będzie podejmowała indywidualne decyzje co do ich wdrażania.

W sprawie zgłoszonego wniosku o likwidację podzielników ciepła informujemy,  że obecny sezon grzewczy który rozpoczął się 1 września, w związku z zawartymi umowami rozliczany będzie na dotychczasowych zasadach w oparciu o podzielniki ciepła. Zmiana sposobu rozliczania ciepła jest możliwa najwcześniej od następnego sezonu w 2021 roku.

O wszelkich zapadłych decyzjach w kwestii realizacji wniesionych spraw będą Państwo na bieżąco informowani na stronie internetowej  www.smniwka.pl

oraz poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych.

Sosnowiec dnia 21.09.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni                                         Zarząd Spółdzielni

Przewodnicząca – Maria Muster                            Prezes Zarządu – Adam Wyciszczok

Pełna treść komunikatu Rady Nadzorczej

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading