Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Instalacje domofonów – Przypominamy, że administracja spółdzielni nie  realizuje prac związanymi z instalacją domofonów w budynkach spółdzielni.

W przypadku podjęcia przez lokatorów inicjatywy wykonania domofonu w swojej klatce, odbywa się to na zlecenie i koszt lokatorów. Prosimy jednak  każdorazowo o poinformowanie administracji o takim fakcie i zobowiązanie wybranego wykonawcy do skontaktowania się z pionem technicznym spółdzielni dla uzgodnienia warunków i uzyskania zgody na wykonywanie prac w zasobach budynku.

Przypominamy także o zaleceniach epidemicznych w zakresie przewietrzania pomieszczeń i prosimy o systematyczne przewietrzanie także klatek schodowych.

Zarząd Spółdzielni

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading