Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od dnia 7 listopada 2020 przechodzimy w tryb pracy zdalnej i wstrzymujemy całkowicie bezpośrednią obsługę lokatorów w biurze. Do odwołania  sprawy będą załatwiane telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl 

Więcej informacji w specjalnym komunikacie.

Szanowni lokatorzy – członkowie spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuję licznie przybyłym na  Walne Zgromadzenie członkom Spółdzielni  za udział  w corocznym spotkaniu. W obradach wzięło udział 129 członków spółdzielni lub ich pełnomocników.

W trakcie obrad wybrano nową Radę Nadzorczą spółdzielni  na lata 2020-2023, której skład po ukonstytuowaniu jest  następujący:

Przewodniczący Rady  –  Muster Maria

Z-ca Przewodniczącego – Giereś Włodzimierz

Sekretarz  –  Domagała Małgorzata

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilk Sylwia

Członek – Drygaś Jolanta

Członek – Wola Grzegorz

Członek – Gil Aneta

Pani Drygaś Jolanta wchodzi również do składu Komisji Rewizyjnej

W trakcie obrad złożono szereg  wniosków  oraz propozycji dotyczących spraw bieżących i planów działalności na najbliższe lata. Zgodnie z podjętą uchwałą wszystkie przyjęte wnioski zostaną poddane analizie przez Zarząd, który dokona  oceny możliwości technicznych,  formalnych oraz przede wszystkim kosztów i skutków finansowych ich realizacji. Na tej podstawie  Rada Nadzorcza będzie dopiero podejmowała  decyzje co do ich realizacji.

W związku z powyższym informujemy, że do czasu podjęcia przez Radę takich decyzji  pozostają niezmienione dotychczasowe zasady funkcjonowania spółdzielni, w tym m.in. zasady rozliczeń ciepła na podstawie zainstalowanych podzielników ciepła.

O wszelkich zapadłych decyzjach w kwestii realizacji wniesionych wniosków  będą Państwo na bieżąco informowani.

Prezes Zarządu – Adam Wyciszczok 

Członek Zarządu – Renata Maszczykowska

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading