Spółdzielnia Mieszkaniowa "Niwka" w Sosnowcu
ul. Wojska Polskiego 25-27
41-208 Sosnowiec
tel. 32 299 36 31
fax. 32 269 07 31
mail: biuro@smniwka.pl

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie gazowe: 992 lub 32 266 33 56
Pogotowie wod-kan: 994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991
Telefony awaryjne SM Niwka: 

608 538 117 

608 538 128


Inspektor Ochrony Danych: Marzanna Fabian, e-mail: iod@smniwka.pl


BIURO


OSIEDLA