Podwyżka cen ciepła dla mieszkańców.

Informujemy mieszkańców, że z dniem 1 sierpnia 2020 nastąpiła podwyżka cen ciepła dostarczanego do zasobów spółdzielni przez DALKIA Polska Energia SA. Wzrost cen energii ogółem wynosi ponad 7%, w tym samego ciepła ok. 7,95%. Podwyżka wynika z zatwierdzenia przez URE w lipcu 2020 nowych taryf dla producenta ciepła. W załączeniu Komunikat Dalkia Polska Energia SA w sprawie podwyżki oraz porównanie aktualnych cen do wcześniej obowiązujących od ostatniej podwyżki, która była w dniu 7 listopada 2019 roku.

  

KOMUNIKAT W SPRAWIE PARKOWANIA SAMOCHODÓW NA OSIEDLU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NIWKA" informuje lokatorów, że miejsca parkingowe należą do ogółu mieszkańców osiedla i nie są w żaden sposób przypisane do poszczególnych klatek schodowych czy budynków.

                                Administracja S.M."NIWKA"

 


Komunikat w sprawie gruzu z remontów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka”  przypomina, że gruz i inne odpady budowlane powstające podczas prowadzonych remontów w lokalach nie mogą być wyrzucane do ogólnie dostępnych kontenerów na śmieci. Osoby prowadzące remont zobowiązane są  zamówić na własny koszt  specjalne pojemniki – kontenery lub big-bagi na gruz w firmie wywożącej śmieci oraz odpady. Przedmioty o dużych gabarytach można wykładać do zabrania przy kontenerach w terminach odbioru śmieci wielogabarytowych. Zgodnie z rozdz. II pkt 8 i rozdz. III pkt 10 obowiązującego Regulaminu Porządku Domowego, planowane remonty należy zgłaszać do administracji spółdzielni pisemnie lub na adres mailowy biuro@smniwka.pl 

Wszelkie informacje związane z planowanymi remontami można również uzyskać pod nr tel. 32 299 36 31 i  32 290 26 21

Zarząd Spółdzielni informuje, że ze względu na stan epidemii oraz wprowadzone zalecenia i ograniczenia w kontaktach  zużycie wody zostanie rozliczone w cyklu półrocznym a nie kwartalnym jak dotychczas. Zmiana ta dotyczy wszystkich zasobów spółdzielni oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.