Informujemy mieszkańców bloków spółdzielni, że od dnia 18 maja 2020 w ramach sprzątania klatek będzie przeprowadzana dezynfekcja klatki schodowej, drzwi wejściowych, poręczy i klamek. 


Zarząd Spółdzielni informuje, że ze względu na stan epidemii oraz wprowadzone zalecenia i ograniczenia w kontaktach  zużycie wody zostanie rozliczone w cyklu półrocznym a nie kwartalnym jak dotychczas. Zmiana ta dotyczy wszystkich zasobów spółdzielni oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.